Autorská práva

Toto dílo podléhá autorským právům

V článcích používáme pouze vlastní texty a na ty budeme striktně a velmi neodbytně uplatňovat autorská práva. Jakékoli kopírování a šíření celých textů a dokumentů nebo částí textů a dokumentů a našich postupů a nápadů je zakázáno a porušení zákazu budeme nekompromisně řešit právní cestou.

Web používá 3 druhy obrázků: 1) vlastní fotografie a obrázky, 2) koupené z fotobanky, 3) obrázky s licencí Public Domain CC0.