Autorská práva

Toto dílo podléhá autorským právům

Jelikož se jedná o digitální obsah podle NACE 85 a NACE 58.11

Je náš produkt zařazen do 3. vlny EET, tj. od 1.3.2018